- یگانه کانی سمنان

یگانه کانی سمنان

خرید و فروش فلورین و گچ کریستال

قیمت: 0

توضیحات

گچ کریستال یک نوع گچ خالص بلورین و شفاف به رنگ سفید و یا رنگهای روشن دیگر می باشد.
گچ کریستال به دقت بالا و توسط کارگران در کیسه های جامبو بارگیری و سپس توسط کاننینر صادر میشود.
کاربرد این نوع گچ در صنایع غذایی، صنایع هایتک و سایر صنایع می باشد.
ویژگی های سنگ گچ ژیپس

اگر ژیپس کاملا خالص باشد، بی رنگ یا سفید است. ژیپس در نمونه دستی توده ای و همگن، بسته به وجود یا عدم وجود ناخالصی های اکسید آهن، مواد رسی، آهک، سیلیس و کربن به رنگ های گلی، قرمز، قهوه ای، زرد و دودی دیده می شود. ژیپس در زیر میکروسکوپ بافت دانه ای، فیبری و یا پورفیروبلاست دارد. سختی آن در مقیاس موهن دو است و به آسانی با ناخن خط بر داشته و در اثر شعله با از دست دادن آب کدر می شود.

ژیپس خالص دارای 20.9 درصد آب ترکیبی، 46.6 درصد So3 و 32.5 درصد Cao می باشد. طبق استاندارد ASTM حداقل خلوص لازم برای سنگ گچ در موارد صنعتی 70 درصد ژیپس است. در صورتی که اغلب سنگ گچ های تجاری دارای 75 تا 95 درصد خلوص می باشند.

آماده هر گونه همکاری در زمینه خرید و فروش فلورین وگچ کریستال