- یگانه کانی سمنان

یگانه کانی سمنان

همکاری در زمینه بهره برداری

قیمت: 0

توضیحات

شرکت یگانه کانی سمنان آمادگی همکاری با معادن دیگر در زمینه بهره برداری سلستین ، فلورین و دیگر کانی های ارزشمند را داراست.