- یگانه کانی سمنان

یگانه کانی سمنان

سلستین صادراتی

قیمت: با انجام مذاکره

توضیحات

سنگ سلستین با بالاترین عیار از بزرگترین ذخیره سلستین کشور