- یگانه کانی سمنان

یگانه کانی سمنان

فروش و خرید انواع سنگ های معدنی و مشارکت در پروژه های بهره برداری از معادن

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات

در شرکت یگانه کانی سمنان ما فروشنده انواع سنگ های معدنی از جمله سلستین و گچ و همچنین ما در انواع پروژه های بهره برداری از معادن مشارکت داریم